Virtins Sound Card Spectrum Analyzer Download

Potężny analizator spektrum działający w zakresie do 96 KHz.