ALO Audio Editor Download

Edytor plików dźwiękowych pozwalający na dokonywanie operacji edycji na plikach WAV PCM, WAV, ADPCM, GSM, DSP, MP2, MP3, VOX, WMA, RAW PCM, A-LAW, U-LAW, MPC, AVI, OGG Vorbis, G.721, G.723, G.726, AIFF, AU. Program pozwala na korzystanie z filtrów, redukcje szumów, dodawanie dźwięków oraz dzielenie i łączenie plików.