Netstat Widget Download

Darmowy dodatek systemowy pozwalający na bieżąco monitorować stan połączenia internetowego. Aplikacja wyświetla graficzny wykres prędkości wysyłania i pobierania danych w ładnie wykonanym oknie.