WebSite-Watcher Download

WebSite-Watcher jest aplikacją pozwalającą na stałe monitorowanie zmian na stronach internetowych. Program sprawdza czy na wybranych przez nas stronach zaszły jakiekolwiek zmiany i natychmiast powiadomi nas jeżeli tak owe zostaną zauważone.