VShell Server Download

Prosta w użyciu aplikacja przeznaczona dla serwerów Windows której zadaniem jest ochrona sieci poprzez zastosowanie protokołu uwierzytelniającego SSH2. Program pozwala na zabezpieczenie w ten sposób wybranych baz danych, serwerów, urządzeń komunikujących się poprzez TCP/IP jak i całej sieci.