Magic Winmail Server Download

Potężny serwer pocztowy obsługujący protokoły SMTP, IMAP, POP3, Webmail, LDAP posiadający pełne wsparcie dla pracy wielo domenowej autoryzacji SMTP, ochrony antyspamowej i antywirusowej, protokołów SSL i TSL oraz pozwalający na zdalny dostęp i zarządzanie zarówno całym serwerem jak i pojedynczymi kontami użytkowników oraz monitorowanie stanu serwera i archiwizację danych.

Zmiany w Magic Winmail Server

* Rewrite Webmail by AJAX, Impove the webmail performance * Added disk space warning function * Quota of one mail box can large then 2GB * Added deliver domain control of one mailbox * Added access ip control of one mailbox * The action of system smtp filter can set to "reject"/"deliver to special mail box"/"add flag [SPAM] in the subject" * The action of SpamAssassin can set to "add flag [SPAM] in the subject" * Added import and download function to smtp setup * Added import and download function to access control of service * Added import and download function to Pop3 download * Added import and download function to mail filter * When user view one mail in send folder in webmail, the user can resend * Improve page speed when show public contact in Webmail * Fixed upload and download bug using Secure FTP