EMS MySQL Manager Lite Download

Darmowa wersja potężnego menedżera baz danych MySQL. Program pozwala na pełne zarządzanie bazami danych oraz ich edycję włączając w to obsługę przechowywanych procedur. Aplikacja jest znakomitym narzędziem graficznym służącym do administracji serwerami baz danych.