PhotoMeister Professional Download

Potężny programy służący do zarządzania i publikowania kolekcji fotografii i cyfrowych obrazów, program pozwala na import plików graficznych z aparatów i kamer cyfrowych i ich wstępną obróbkę, zmianę nazw czy korekcję tonalną oraz na tworzenie kolekcji i ich katalogowanie.