Logo Design Studio Download

Zawierający bazę 200 szablonów gotowych do użycia i 850 przykładowych wzorów grupowanych wg kategorii program pozwalający na szybkie stworzenie wymarzonego logo dla nas samych lub naszej firmy. Program pozwala na eksport wyników pracy do formatów JPEG, TIFF, GIF, PNG, WMF, BMP i PDF.