Change Folder Icons Download

Proste w użyciu narzędzie które pozwoli na zmianę standardowych ikon folderów na dowolną inna ikonę zarówno z bogatej bazy programu jak i z plików zewnętrznych.

Zmiany w Change Folder Icons

* Change icons for system folders: My Computer, Network Connections, Recycle Bin etc. * Icons lists for founded icons added * Search and save functions are optimized * Some interface changes