ABView Download

ABView jest najszybszą, najwszechstronniejszą i łatwą w użyciu przeglądarką plików filmowych, dźwiękowych i graficznych dla Windows! Prosta, skuteczna, wielkoformatowa przeglądarka zintegrowana z każdym oknem standardowym lub dialogowym (na dowolnej liście plików, np.: Eksplorator Windows, Plik Otwórz / Zapisz, Plik Importuj / Eksportuj, Pulpit itd.). Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pliku filmowym, dźwiękowym lub graficznym rozwija menu kontekstowe z podglądem miniatury i pełną informacją o pliku. ABView charakteryzuje wiele różnych typów obsługiwanych formatów.