XPlorer Download

Darmowy menedżer plików który poza standardowymi operacjami znanymi z Eksploratora Windows, pozwala na pracę w kolumnach, otwarcie wielu lokalizacji czy tworzenie zakładek i definiowanie skrótów.