Karen's LAN Monitor Download

Darmowy program który pozwoli na ustalenie wszystkich urządzeń sieciowych zainstalowanych w komputerze, podając przy tym ich adres IP, stan, szybkość transferu, czy adres MAC. Aplikacja ponadto pozwoli na ustalenie listy użytkowników z sieci lokalnej i Internetu którzy łączą się z sprawdzanym komputerem podając przy tym ich IP oraz port przez który następuje połączenie oraz rodzaj połączenia.