ActiveXperts Network Monitor Download

Program służy do monitorowania wszystkich aspektów działania serwerów, stacji roboczych i urządzeń w sieciach LAN i WAN. Pomaga zwiększyć niezawodność działania serwerów i aplikacji poprzez automatyczne powiadamianie o problemach (między innymi e-mail, SMS) oraz próby ich naprawienia. Program pracuje jako usługa w systemie Windows 2003 / 2000 / XP / NT. Ale wspiera również inne systemy, takie jak UNIX, Linux i Novell. Składa się z Network Monitor (usługa Windows) i aplikacji Network Monitor Manager.