WebWatchBot Download

Potężne narzędzie które może w wybranych odstępach czasu sprawdzać stan połączenia z wybranymi stronami WWW, dzięki czemu niemal w czasie rzeczywistym możemy być informowani o ewentualnych awariach. Aplikacja w postaci graficznej jak i raportów HTML i XML przedstawia nie tylko stan usługi ale również jej kondycję, a w razie awarii może powiadomić administratora o zaistniałym fakcie poprzez e-mail.

Zmiany w WebWatchBot

* Bug Fix (5.0.5.1): FTP Watch Types: Increased the field size for "file to download remote" and "file to upload remote" from 50 characters to 255 characters * Bug Fix (5.0.5.2): Watch Groups: If a Watch Item's name is changed, editing the Watch Group will cause the the renamed Watch Item to be removed from the group. Fixed * Bug Fix (5.0.5.3): File Watch Types: Added suport to monitor zero byte sized files * Bug Fix (5.0.5.4): Maintenance Mode for a single Watch Item or Transaction not being observed if the run frequency is one hour or longer * Bug Fix (5.0.5.5): Fixed file permissions on log files to "Everyone" instead of the creator of the file. This prevents the problem where changing the user account for the WebWatchBot service prevents WebWatchBot Manager from opening and viewing log files * Bug Fix (5.0.5.6): SMTP Watch Types: Specifying a port other than 25 causes the Watch Item to fail * Bug Fix (5.0.5.7): Email Alerts: Email alerts that attach a report with the same exact filename can cause a conflict, preventing an email alert from being sent. Fixed * Change: FTP Watch Types: If a local or remote file exists, the file will be overwritten * Change: Process Watch Types: If the computer name contains one or more slashes, a warning message is displayed * Change: Improved support for limited Windows user accounts