Alchemy Eye Download

Program pozwalający na monitoring szeregu serwerów sieciowych, aplikacja automatycznie generuje raport aktywności i informacje przesyła administratorowi, generator raportów pozwala na dopasowanie ich do własnych potrzeb. Program ponadto pozwala na wysyłanie monitów i alarmów dźwiękowych administratorowi w razie utraty połączenia z serwerem.