Vypress Chat Download

Potężny w swoich możliwościach komunikator sieciowy, świetnie nadający się do działania w biurze gdzie komunikacja między oddalonymi stanowiskami jest sprawą priorytetową, program pozwala na prowadzenie szyfrowanych rozmów prywatnych jak i na tworzenie konferencji praz wysyłanie informacji i powiadomień do ustalonych użytkowników. Program pozwala na zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników dzięki czemu wiadomość szybko wyślemy tylko do powołanej części bez obawy jej przechwycenia.