Windows Communicator Download

Rozwinięty komunikator sieciowy pozwalający ponadto na zdalne zarządzanie komputerem. Aplikację wyposażono w dobrze rozwinięty moduł zarządzania użytkownikami i grupami użytkowników. Program pozwala na prowadzenie rozmów publicznych i prywatnych oraz na przesyłanie wiadomości korzystając z usługi Net Send.