Hardware Identify Download

Hardware Identify to darmowe narzędzie, za pomocą którego możemy przejrzeć listę zamontowanego sprzętu w naszym komputerze, a także zidentyfikować te urządzenia, które w Menedżerze Urządzeń wyświetlane są jako "Nieznane urządzenie". Aplikacja w prosty sposób pozwala przegladąć sprzęt jak również wyszukiwać informacje na jego temat w bazie programu. Co więcej, możemy także za pomocą opcji w menu kontekstowym wyszukać sterowniki w Google do zaznaczonego urządzenia.

Interfejs i obsługa programu są bardzo proste. Po uruchomieniu Hardware Identify na ekranie wyświetli się niewielkie okno z listą zainstalowanych sterowników do naszych podzespołów. Domyślnie wyświetlane są wszystkie elementy na jednej liście, ale korzystając z rozwijanego menu w dolnym lewym rogu użytkownik może filtrować wyniki i wyświetlać np. tylko te urządzenia, dla których nie zainstalowano jeszcze sterowników. Aplikacja wyświetla nazwy urządzeń, ich rodzaj, nazwę producenta, unikatowy identyfikator pozwalający je rozpoznać oraz wersję sterownika. Dostęp do opcji identyfikacji czy wyszukiwania sterownik użytkownik ma z poziomu prawego przycisku myszy - wystarczy tylko wybrać któreś urządzenie z listy.