MiniBin Download

MiniBin to niewielki program, który służy do przeniesienia kosza z pulpitu do zasobnika systemowego (obszaru powiadomień). Przeznaczona jest dla użytkowników, którzy chcą ukryć ikonę kosza z pulpitu, ale dalej chcą z niego korzystać. MiniBin wyświetla niewielką ikonę w okolicach zegara systemowego, która na bieżąco pokazuje poziom zapełnienia kosza, a także pozwala na jego wyświetlenie oraz opróżnienie.

Po zainstalowaniu MiniBin, ikona kosza zostanie automatycznie dodana do obszaru powiadomień. Użytkownik nie musi niczego konfigurować, ale opcjonalnie możemy pobrać dodatkową paczkę MiniBin Themes i zmienić wygląd ikon kosza w zasobniku systemowym. Sama obsługa kosza jest bardzo prosta i działa tak samo, jak w przypadku oryginalnej funkcji systemowej – po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonę w zasobniku, MiniBin wyświetli dwie opcje – Empty (Opróżnij kosz) oraz Open (Otwórz kosz). Po otwarciu kosza wyświetli się oryginalne okno, z którego możemy usuwać pojedyncze pliki lub je przywracać.