NetworkLatencyView Download

NetworkLatencyView to kompaktowe narzędzie typu “portable”, które automatycznie wykrywa nowe połączenia typu TCP w komputerze, a następnie kalkuluje je i wyświetla ich opóźnienie w połączeniu w formie prostej i czytelnej listy.

Aplikacja wyświetla wszystkie przechwycone połączenia wraz z informacją o nazwie hosta, źródłem, adresem IP, a także opóźnieniem w milisekundach. NetworkLatencyView pokazuje aż 10 wyników opóźnienia wykonanych w krótkich odstępach czasu, po czym na końcu pokazuje średnią wartość czasu zwłoki. Opóźnienie kalkulowane przez program jest bardzo podobne do użycia komendy ping na wybranym adresie IP w wierszu poleceń.

Obsługa programu jest bardzo prosta - po pierwszym uruchomieniu należy wybrać metodę przechwytywania. Aplikacja współpracuje ze specjalnymi sterownikami WinPcap oraz Network Monitor Driver, ale umożliwia także pracę bez instalowania dodatkowych sterowników - wtedy wystarczy wybrać metodę “Raw Sockets”. Po uruchomieniu rozpocznie się proces zbierania wszystkich informacji. Aplikacja może działać w tle i na bieżąco monitorować nasze łącze, ale możemy także w dowolnej chwili zatrzymać przechwytywanie i sporządzić raport z zebranych informacji.