Płatnik Download

Płatnik to darmowy program umożliwiający tworzenie i obsługiwanie dokumentów związanych z ubezpieczeniem, jak również wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Program przeznaczony jest zarówno dla płatników składek, jak również dla biur rachunkowych. Aplikacja pozwala na automatyczne przygotowywanie raportów ZUS RMUA, przeglądanie danych zapisanych w CRU oraz tworzenie, przeglądanie i drukowanie danych ubezpieczonego w ZUS.

Płatnik umożliwia kompleksową obsługę danych użytkownika. Wszystkie dane płatnika przechowywane są w specjalnej kartotece, którą samemu tworzymy. Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić wszystkie dane osoby rozliczającej się. Jeżeli posiadamy dane płatnika w formacie REP, to taki plik możemy zaimportować do programu. W przeciwnym razie należy skorzystać z kreatora, za pomocą którego wprowadzimy w prosty sposób wszystkie potrzebne informacje. Wszystkie dane zostaną zweryfikowane przed ostateczną akceptacją, dlatego mamy pewność, że wszystkie informacje będą zgodne z rzeczywistością i nie wkradnie się żaden błąd.

Po zaakceptowaniu wszystkich danych użytkownik może rozpocząć właściwą pracę z programem, czyli przygotowywać, drukować oraz transmitować dokumenty ubezpieczeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto wspomnieć o transmisji, bowiem za pomocą wbudowanego w program Przekazu Elektronicznego mamy możliwość przesyłania dokumentów w formie elektronicznej bezpośrednio do ZUS. Za jego pomocą odbierzemy również zwrotną wiadomość z ZUS-u o potwierdzeniu odbioru.