GeoGebra Download

GeoGebra to bardzo dobre, popularne i co najważniejsze, bezłpatne narzędzie do nauki matematyki zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, szkoły średniej i wyższej.

Program GeoGebra to między innymi duży zestaw narzędzi pomocnych w nauce takich zagadnień, jak algebra, geometria, analiza matematyczna etc. Co prawda aplikacja jest prosta w obsłudze, jednak posiada bardzo wiele potężnych możliwości, dzięki czemu nadaje się zarówno do nauki podstaw i stawiania pierwszych kroków, jak również do doskonalenia zaawansowanych umiejętności przez studentów lub wykładowców.

Za pomocą programu możemy między innymi rysować wykresy dla wskazanych funkcji kwadratowych i liniowych, obliczać kąty pomiędzy prostymi i punktami, obliczać pola powierzchni figur w układzie współrzędnych, wyznaczać punktu przecięcia wykresów dwóch funkcji, przesuwać obiekty o dany wektor, wyliczać odległości etc. Wszystkie obiekty wprowadzone do programu GeoGebra mogą być wyświetlane w postaci graficznej, algebraicznej lub w komórkach arkusza kalkulacyjnego.

Ponadto za pomocą programu GeoGebra można tworzyć rysunki pomocnicze w projektach, prezentacjach itp. Wszelkie dane możemy nanosić ręcznie na układ współrzędnych lub automatycznie po wpisaniu wzoru funkcji. Każdy stworzony z programem GeoGebra projekt można zapisać w postaci pliku GGB, lub eksportować do formatu PDF, PNG, HTML, SVG lub EMG.