Stykz Download

Stykz to aplikacja przeznaczona do tworzenia prostych animacji. Aplikacja Stykz pozwala na indywidualną pracę nad każdą klatką animacji. Przejrzysty podgląd animacji pozwala na podgląd wcześniejszych i późniejszych klatek animacji w celu dokonania poprawnych ustawień klatki nad którą obecnie pracujemy. Utworzone kształty mogą być obracane, skalowane, odwracane, duplikowane oraz kolorowane. Przy pomocy klawisza shift można zaznaczyć wiele obiektów i dokonać ich przemieszczenia. Utworzone kształty mogą być edytowane bezpośrednio na miejscu, nie potrzebujemy do tego oddzielnego okna edytora. Rysuj swoje kształty poprzez zwykle kliknięcie i ruch myszką. Podczas pracy z programem Stykz możemy mieć otwarte kilka animacji, dzięki temu możemy dowolnie wykorzystywać, kopiować bądź też przenosić poszczególne elementy z jednej animacji do drugiej. Efekty naszej pracy możemy zapisać w specjalnych plikach aplikacji bądź też w formatach PNG, GIF oraz QuickTime.