Image2PDF Pilot Download

Aplikacja konwertująca pliki TIFF, JPG, PNG, EMF do formatu PDF. Użytkownik może ustawić parametry prywatności dla generowanego pliku. Możemy także przyjrzeć obrazy oraz ustawić kolejność stron. Możemy zabezpieczyć hasłem pliki PDF . Program obsługuje różne opcje zabezpieczeń PDF, tryb zabezpieczenia hasłem (przy użyciu 40-bitowego i 128-bitowych kluczu szyfrowania) oraz różne tryby kompresji. Program może przekonwertować pliki hurtowo, co znaczeni oszczędza czas.

Zmiany w Image2PDF Pilot

* PDF library is updated.