HPI Converter Download

Aplikacja HPI Converter pozwala na wyświetlanie, otwieranie, a także wydobywanie zdjęć z plików HPI. Pliki w tym formacie są do kupienia przez bank zdjęć stockowych Hemera na stronie www.hemera.com. Formatu hpi złożony jest z formatu JPEG, w którym zapisane są kolory, a także formatu PNG z zapisaną maską. Narzędzie daje nam możliwość wydobycia ich z pliku HPI.