Magnesium: RSS Ticker Download

Narzędzie zapewniające, że użytkownik będzie pierwszym, który dowie się o nowych wieściach. Tworzy oraz edytuje kanał RSS 2.0 przy użyciu Beryllium. Ma możliwość ustawienia konkretnego czasu, kiedy to program będzie pobierał najnowsze dane RSS. Pracuje także ze standardem Atom 1.0