Substitution Cipher Download

Program szyfrujący dane, za pomocą szyfru podstawieniowy. Powstaje on poprzez podstawienie w miejscu litery w tekście jawnym jakiejś innej litery (wg jakiegoś wzoru) w wyniku powstaje szyfrogram.