Instant LOCK Download

Aplikacja, która całkowicie ukrywa każdy folder przed wszystkimi innymi użytkownikami oraz programami. Program chroni prywatne dane i ważne dokumenty,a także programy przed wirusami, współpracownikami lub dziećmi. Potrafi zablokować 100GBs danych i tysiące plików w sekundę.