PC Tools File Recover Download

Program odzyskujący dane, które zostały przypadkowo usunięte lub uszkodzone. Aplikacja wykonuje skan dysku w poszukiwaniu plików, które jest w stanie odzyskać. Pracuje na plikach FAT16, FAT32 oraz NTFS.