Atomic Zip Password Recovery Download

Narzędzie dedykowane odzyskiwaniu haseł archiwów ZIP, program posiada trzy moduły łamania hasła od metody Brute-Force przez Booost-Up do metody słownikowej. Możemy również określić liczbę znaków czy ich różnorodność aby skrócić czas wyszukiwania poprawnego hasła.