Japon Cross Download

Program japońskich zagadak (griddlers, nanogramów) klasycznych i symbolicznych (nowe). Symboliczne jest nowym złożonym i fascynującym rodzajem zagadek.