Babala Download

Babala jest prostą logiczną grą z elementami strategii ruchu. Na początku konkursu, figury wroga "Balabaks" znajdują się na polu gry. Odpierając ich, tylko ograniczysz ruchy i strzały (lub układasz miny) dozwolone podczas każdej rundy, po którym wróg może mierzyć je podstępnie.