Traditional Sudoku Download

Tradycyjne Sudoku jest grą na logikę. Zadaniem jest uzupełnienie każdej kolumny i każdego okienka w kwadracie 3x3 tak żeby zawierała liczby od 1 do 9. Na początku masz częściowo uzupełnioną tablicę jest tylko jedno rozwiązanie.