SaschArt Flash Loader Download

Aplikacja która w łatwy sposób zamieni projekty Flash w aplikacje których możemy używać jako pliki autostartu płyt CD z możliwością otwierania najpopularniejszych typów plików multimedialnych (JPG, GIF, AVI, MP3, PDF i wiele innych). Program posiada możliwość ustalania wielkości plików, ustalanie specyficznych ścieżek oraz wyświetlania pełno ekranowego.