Xlight FTP Server Download

Łatwy w użyciu i konfiguracji serwer FTP posiadający pełne wsparcie technologii ODBC i IPv6 oraz standardu RFC-959, pochłaniający niezwykle małą część zasobów komputera co pozwala na jego działanie nawet na słabszych jednostkach. Autorzy prócz zdalnej administracji i bogatego zestawu komend zadbali również o bezpieczeństwo wprowadzając obsługę protokołu SSL.

Zmiany w Xlight FTP Server

* Enchanced the right-click menu for Xlight Main GUI Window, add a new option "Localization" to allow loading language file. * Fixed a crash issue when uploaded/download ratio and anti-leech proection are both enabled. * Fixed a few bugs in the FTP SITE command and allow show SFTP/SSH2 user info from FTP SITE command. * Fixed a $USERIP parameter bug for ODBC feature.