NetGrabber Download

Aplikacja składająca się z dwóch modułów przeglądarki Off-line pozwalającej na zapisywanie całych stron jak i pojedynczych plików oraz mechanizmu html2chm służącego do zapisywania stron do plików CHM jako pojedynczy plik.