Real Alternative Download

Real Alternative pozwala na odtwarzanie plików RealMedia bez instalacji RealPlayer. Wszystkie formaty RealMedia (.ra .rm .rmvb .ram .rpm .rv .rp .rt .smi .smil etc.) są wspierane, włączając w to streaming content oraz RealMedia content na stronach www. Real Alternative odtwarza także wszystkie media dostępne na stronach www, które wymagają RealPlayer.Ulepszenia w stosunku do oryginalnego RealPlayer:

  • Szybka i prosta instalacja
  • Możliwość łatwego stworzenia instalacji nienadzorowanej
  • Poprawna dezinstalacja
  • Żadnych procesów w tle
  • Możliwość używania własnego odtwarzacza filmów
  • Małe zużycie zasobów komputera
  • Brak reklam, rejestracji, nie zawiera nic denerwującego

Ograniczenia Real Alternative:

  • Pliki smi oraz smil odtwarzają się tylko w pierwszej części. Jest to problem tylko wtedy gdy film składa się z wielu części. Takie pliki są rzadkością i by je poprawnie odtworzyć należy zrobić to poprzez przeglądarkę internetową.
  • RealMedia DirectShow splitter nie działa z zawartością dostępną poprzez streaming. Należy użyć do tego załączonego programu Media Player Classic.