Microsoft w zeszłym tygodniu wydał aktualizację do swojego najnowszego systemu operacyjnego Windows 8.1. Nowa aktualizacja wprowadza sporo zmian, ale nie obchodzi się także bez problemów. Użytkownicy napotykają różne niedogodności podczas aktualizacji, a także błędy o oznaczeniach 80070020, 80073712 i 0x800f081f. Można jednak je naprawić.

Windows 8.1 Update - problemy z aktualizacją

80070020, 80073712 i 0x800f081f to kody błędów, które wyskakują po nieudanej próbie aktualizacji systemu do najnowszej wersji Windows 8.1 Update 1. Jeżeli wy również napotykacie się na któreś z nich w swoim systemie przy próbie uaktualnienia, to być może mamy dla was rozwiązanie.

Jeden z użytkowników znalazł sposób, który umożliwia poradzenie sobie z tymi problemami. Wystarczy wykonać kilka komend w wierszu polecenia, a następnie ponownie spróbować zainstalować aktualizację.

Jak poradzić sobie z błędami podczas aktualizacji Windows 8.1 Update 1?

1. Najpierw musimy uruchomić wiersz polecenia z uprawnieniami administratora. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na przycisku Start w Windowsie 8.1, a następnie wybieramy "Wiersz polecenia (administrator)".

Wywoływanie wiersza polecenia

2. W oknie wiersza polecenia wpisujemy następującą komendę i potwierdzamy ją przyciskiem Enter:

dism /online /remove-package /packagename:Package_for_KB2919355~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.14

Wpisywanie komendy do wiersza polecenia

3. Powyższa komenda usunie zainstalowane przy próbie aktualizacji składniki Windows 8.1 Update 1. Musimy jeszcze wyczyścić niektóre pozostałości. Po wykonaniu komendy wpisujemy następną i ponownie potwierdzamy klawiszem Enter:

dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup

4. Spróbuj ponownie zainstalować aktualizację Windows 8.1 Update.

Nie ma niestety gwarancji, że powyższe rozwiązanie zadziała u absolutnie każdego użytkownika. Problemy z aktualizacją wynikają z przeróżnych powodów, niemniej jednak nie zaszkodzi spróbować tej metody.