Jeżeli dostaliście wiadomość z serwisu Twitter z prośbą o zmianę swojego hasła, to znaczy, że Wasze konto znajduje się na liście 250 tys. kont, których dane mogły zostać wykradzione w ostatnim ataku na serwis społecznościowy.

Popularny serwis społecznościowy poinformował o istnieniu zagrożenia, że ostatnie ataki hakerów mogły się skończyć wykradzeniem dość sporej ilości prywatnych danych użytkowników Twittera. Na blogu platformy mikroblogowej możemy przeczytać oficjalne oświadczenie:

„W tym tygodniu wykryliśmy nieautoryzowane próby dostępu do kont użytkowników. Odkryliśmy również jeden atak i udało nam się go zablokować chwilę potem. Jednakże, nasze dochodzenie doprowadziło nas do punktu, w którym wierzymy, że hakerzy mogli uzyskać dostęp do ograniczonej ilości danych 250 tys. użytkowników – nazw kont, adresów e-mail, sesji logowania oraz zaszyfrowanych haseł.
Aby zapewnić bezpieczeństwo naszym użytkownikom, zresetowaliśmy hasła dla tych kont. Jeżeli Twoje dane znajdowały się na tej liście, to na adres e-mail przypisany do konta wysłane zostały dokładne informacje i prośba o utworzenie nowego hasła. Na konto nie da się zalogować za pomocą starego hasła.”
W wiadomości wysłanej przez Twittera przeczytamy informację, że dane do naszego konta mogły trafić w niepowołane ręce, czego skutkiem jest zresetowanie hasła i prośba o utworzenie nowego w trosce o bezpieczeństwo naszego profilu.
Firma poinformowała również, że zaleca, aby użytkownicy stosowali „dobrą higienę tworzenia haseł, zarówno na Twitterze jak i w całym internecie”. Twitter zasugerował, aby hasło miało przynajmniej 10 znaków, małe i duże litery oraz cyfry. Po głowie znowu dostało się Javie (ostatnio jest pod ostrzałem) i Twitter polecił, aby podjąć środki zapobiegawcze i wyłączyć całkowicie technologię firmy Oracle.