Dysk Google pozwala nie tylko na przechowywanie różnego rodzaju plików w chmurze, ale także na ich udostępnianie innym osobom. Przy większej liczbie dokumentów łatwo jednak pogubić się w tej kwestii. Na szczęście istnieje prosty skrypt, który pomoże nam chronić prywatność.

Gdy przechowujemy na Dysku setki plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, zdjęć, piosenek oraz innych typów plików możemy łatwo zapomnieć co komu udostępniliśmy. W takich sytuacjach łatwo o wyciek cennych danych.

Dysk Google nie oferuje niestety żadnego narzędzia, które pozwalałoby zbiorczo przejrzeć nadane dokumentom uprawnienia i je zweryfikować. Zamiast tego możemy jednak skorzystać z zewnętrznego skryptu, który znajdziecie na tej stronie WWW.

Skrypt uruchamiamy tak samo jak inne podobne dodatki do Dysku. Przechodzimy do menu Plik, wybieramy polecenie Utwórz kopię i ten sposób zapisujemy kod na naszym koncie Google. Potem otwieramy menu Uruchom i klikamy pozycję Autoryzuj (Authorize).

Dzięki temu nadamy skryptowi niezbędne uprawnienia. Ostatnim krokiem jest wybranie polecenia Uruchom program (Start program) - również w menu Uruchom. W ciągu kilku minut zawartość naszego Dysku Google zostanie przeskanowana, a my otrzymamy raport e-mailem.

E-mail będzie zawierał tabelkę z listą wszystkich udostępnionych plików. Nasza praca ograniczy się do przejrzenia tej tabeli i zweryfikowania nadanych dokumentom uprawnień. Łatwo zauważymy np. osoby, które nadal mają dostęp, ale już z nami od dawna nie współpracują.

W takiej sytuacji należy po prostu przejść do odpowiedniego pliku na Dysku i zmienić opcje udostępniania.