Przeglądarka Chrome umożliwia przeciągnięcie jednej z otwartych w niej kart na pasek zadań Windowsa i otwarcie w ten sposób nowego okna. Czasami jednak chcemy mieć w tym oknie nie jedną kartę, ale kilka. Jak możemy to zrobić?

Otwieranie nowych okien z dotychczasową zawartością w Chrome'ie jest bardzo proste. Wystarczy złapać dowolną kartę lewym klawiszem myszy i korzystając z metody przeciągnij i upuść przesunąć ten element interfejsu nad pasek zadań. Nowe okno pojawi się automatycznie.

Problemy zaczynają się wtedy, gdy chcemy przenieść w ten sam sposób drugą kartę i przypiąć ją do nowo otwartego okna. Upuszczanie karty na odpowiedni element na pasku zadań nic nie daje - Chrome uparcie otwiera nowe okno obok już istniejących.

Fot. Flickr/shauser/Lic. CC by

Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste - wystarczy użyć tej samej metody, którą udostępnia nam chociażby Eksplorator Windows. Chodzi o przytrzymanie klawisza Control. Dzięki temu możemy zaznaczyć kilka kart otwartych w jednym oknie przeglądarki.

Gdy już wybierzemy karty puszczamy Control i postępujemy tak samo, jak z pojedynczą kartą - przemieszczamy cały zestaw nad pasek zadań i tam go upuszczamy. Zaznaczone karty zostaną przeniesione do nowego okna. Zakresy kart (np. od drugiej do szóstej) zaznaczamy z Shiftem.

Jeśli chcemy przenieść do nowego okna kolejne karty, musimy pamiętać o tym, aby co najmniej jedno okno Chrome'a nie było zmaksymalizowane. Karty między pełnymi oknami przesuwamy przeciągając je z paska kart w jednym oknie na ten sam pasek w drugim.

Niezbędne jest więc, aby oba paski były widoczne na ekranie komputera.