Utrata danych bywa bardzo bolesna. Pomimo wielu dostępnych rozwiązań i wszechobecnego umieszczania plików w chmurze, wielu z nas tak naprawdę nie zabezpiecza na co dzień danych i byle awaria jest w stanie sprawić, że nasze cenne pliki, zdjęcia i dokumenty bezpowrotnie znikną. A można przecież tak łatwo robić automatyczne kopie zapasowe.

Jak łatwo zrobić kopię zapasową plików w Windowsie?

Jeżeli chcielibyście szybko i bezboleśnie tworzyć kopie zapasowe wybranych folderów na innych dyskach, urządzeniach USB, dyskach sieciowych czy w folderze synchronizującym się z chmurą, to najlepszym pomocnikiem okaże się program Cyotek CopyTools. Aplikacja umożliwia tworzenie kopii, odwzorowywanie folderów, a także przenoszenie plików z wybranych miejsc. Co więcej, możemy tworzyć dowolną ilość profili dla dowolnych katalogów, a także zautomatyzować cały proces dzięki funkcji harmonogoramu.

Główne okno programu Cyotek CopyTools

Tworzenie profilu kopii zapasowej i wybór folderów

Aby rozpocząć tworzenie kopii, należy najpierw utworzyć profil dla wybranego katalogu (jednego lub więcej). Klikamy w przycisk “File”, a następnie wybieramy “New Profile”.

Pierwszym krokiem jest wybranie katalogu źródłowego, czyli folderu, którego zawartość chcemy kopiować. Klikamy “Browse” i wskazujemy folder.

Wybór źródła kopii zapasowej

Jeżeli chcemy tworzyć kopie jednego folderu, to wystarczy, że wybierzemy go poprzez polecenie “Browse”. Z kolei jeżeli chcemy w obrębie jednego profilu wykonywać za jednym zamachem kopię kilku katalogów, to po wybraniu klikamy w przycisk “Add”, a następnie znów wskazujemy kolejny folder przyciskiem “Browse” i dodajemy go ponownie do listy funkcją “Add”. Klikamy w przycisk “Next”.

W kolejnej zakładce możemy wybrać, czy chcemy tworzyć kopie zapasowe całej zawartości wybranego folderu, czy też może chcemy kopiować tylko pojedyncze pliki z tego katalogu.

Wybór zawartości folderu do skopiowania

Jeżeli chcemy kopiować wszystko, to pozostawiamy zaznaczoną opcję “Copy all files and folders”. W przeciwnym wypadku zaznaczymy “Copy selected files and folders” i wybieramy pliki i katalogi do skopiowania. Klikamy “Next”.

Wybór miejsca zapisu kopii zapasowej

W zakładce “Destination” musimy wskazać miejsce, w którym będzie tworzona kopia zapasowa. Identyzcnie jak w pierwszej zakładce, klikamy w przycisk “Browse” i wybieramy folder, do którego ma być zapisywana kopia.

Wybór miejsca, w którym ma być zapisana kopia zapasowa

Może to być inny folder na innym dysku, urządzenie przenośne, a także katalog z chmurą Dropbox, SkyDrive czy Google Drive. Jeśli chcemy tworzyć kopie w kilku miejscach, to dodajemy foldery przyciskiem “Add”. Klikamy “Next”.

Wybór sposobu kopiowania plików

Znajdziemy się teraz w zakładce “Copy mode” czyli “Tryb kopiowania”. Możemy wybrać jedną z kilku metod tworzenia kopii zapasowej. W rozwijanym menu znajdziemy “Copy” (Kopiuj), “Mirror” (Lustrzane odbicie folderu), “Move” (Przenieś), a także “Compress” (Spakuj do pliku ZIP).

Wybór sposobu kopiowania plików

“Copy” po prostu kopiuje pliki z jednego miejsca do drugiego. Dane zostaną przekopiowane do wybranego folderu, jak również zostaną wciąż w swojej oryginalnej lokalizacji. “Mirror” to efekt lustrzanego odbicia, czyli aplikacja podczas tworzenia kopii zapasowej porówna zawartość folderu docelowego i odtworzy go w takiej samej postaci, co folder źródłowy. Jeżeli napotka na istniejący plik o tej samej nazwie, to sprawdzi jego datę utworzenia - jeśli plik będzie starszy, to nadpisze go nowszą wersją. “Move” to standardowe przenoszenie - pliki zostaną przeniesione z oryginalnego miejsca do folderu docelowego bez względu na to, czy są nowsze czy starsze. “Compress” z kolei stworzy spakowaną paczkę ZIP z zawartością folderów. Wybieramy metodę i klikamy w przycisk “Next”.

Harmonogram wykonywania kopii zapasowej

W zakładce “Schedule” (Harmonogram) możemy ustawić automatyczne tworzenie kopii zapasowej o określonych godzinach w określonych dniach. W polu “Frequency” ustawiamy częstotliwość tworzenia kopii - mamy do wyboru Manual (ręczne tworzenie kopii), Every Few Minutes (co kilka minut), Every few hours (co kilka godzin), Daily (codziennie), Every few days (co kilka dni). W polu poniżej możemy dostosować częstotliwość w zależności od wybranej metody (np. co ile minut ma być tworzona kopia lub o jakiej godzinie każdego dnia).

Harmonogram tworzenia kopii zapasowej

Możemy także tworzyć automatyczne kopie przy uruchamianiu systemu (Run at startup) lub przy jego zamykaniu (Run at shutdown). Istnieje także możliwość zaznaczenia poszczególnych dni tygodnia.

Jeżeli z kolei nie interesują nas kopie automatyczne, to w polu Frequency wybieramy opcję “Manual”, czyli ręczne tworzenie kopii zapasowej, a także odznaczamy opcje “Run at startup” oraz “Run at shutdown”. Klikamy w przycisk “Next” i nadajemy jakąś nazwę dla utworzonego profilu..

Obsługa kopii zapasowych

Po utworzeniu profilu nie musimy już niczego więcej robić. Jeżeli w zakładce “Schedule” wybraliśmy automatyczne tworzenie kopii zapasowej, to program sam się uaktywni o wybranej godzinie lub wybranym dniu i rozpocznie tworzenie kopii zapasowej.

Obsługa kopii zapasowej i ręczne wykonywanie backupu

Jeżeli jednak ustawiliśmy tworzenie kopii na ręczne (Manual), to musimy sami wykonywać kopie. W tym celu zaznaczamy utworzony profil na liście i klikamy w przycisk “Run profile” (ikona odtwarzania) na pasku narzędzi. Program rozpocznie tworzenie kopii zapasowej. W kolumnie “Last run” możemy zobaczyć datę oraz godzinę wykonania ostatniej kopii.