Ghost Mouse Auto Clicker Download

Ghost Mouse Auto Clicker to aplikacja, która nagrywa czynności wykonane za pomocą myszki, a następnie tworzy z nich tzw. makro, czyli serię nagranych zdarzeń, którą możemy potem odtwarzać w celu automatyzacji pewnych czynności. To przydatne, gdy wykonujemy na komputerze powtarzające się zadania i chcemy ułatwić sobie pracę. Tworzenie makra jest bardzo proste i każdy sobie z tym poradzi.

Ghost Mouse Auto Clicker ma prosty i intuicyjny interfejs, a wszystkie funkcje programu są dobrze uwydatnione. Aby rozpocząć nagrywania makra wystarczy kliknąć w przycisk “Record Mouse”. Aplikacja rozpocznie rejestrowanie każdego ruchu i kliknięcia myszy do czasu, w którym nie klikniemy stop. Możemy w ten sposób np. zarejestrować proces uruchamiania jakieś aplikacji.

Po zarejestrowaniu makra, Ghost Mouse Auto Clicker wyświetli na liście wszystkie czynności, które wykonaliśmy. Możemy je edytować czy też dodawać opóźnienie pomiędzy nimi bądź wpisywać tekst, który zostanie wykorzystamy podczas makra (możemy np. stworzyć makro, które uruchomi okno notatnika, kliknie w puste pole, a następnie doda tekst, który zostanie wprowadzony i zapisany do pliku).

Ustawienia programu pozwalają dostosować opcje nagrywania oraz powtarzania. Każde makro możemy powtarzać, a dzięki opcjom mamy możliwość dostosowania ilości powtórzeń, odstępu czasowego czy też szybkości wykonywania danej operacji.