Użytkownicy komputerów Apple z pewnością doceniają możliwość dodania specjalnych akcji i funkcjonalności do konkretnych folderów. Jeśli korzystamy z systemu Windows, może nam brakować tych funkcji, ale nic straconego. Pokazujemy, jak wprowadzić akcje folderowe w Windows.

Niezbędny do tego celu jest program Folder Actions for Windows, który pozwala nam przenieść ciekawe funkcjonalności znane z systemu OS X do Windows. Program jest w pełni darmowy (do użytku domowego) i współpracuje z takimi systemami, jak Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003/2008.

Folder Actions for Windows oferuje kilka funkcji, które mogą być przypisane do konkretnego folderu. Oznacza to, że możemy przypisać inną funkcję do folderu z muzyką, ze zdjęciami, dokumentami, filmami etc. Możemy skorzystać z funkcji np. pokazywania alertów plików, automatycznego przenoszenia i kopiowania plików do nowego folderu, konwersji plików graficznych, plików muzycznych lub plików wideo, kompresji i dekompresji plików lub funkcji zdefiniowanej przez użytkownika.

Instalacja i konfiguracja

Program posiada bardzo wiele przydatnych funkcji, jednak korzystanie z niego jest dość proste i nawet początkujący użytkownik poradzi sobie z jego konfiguracją.

  1. Po pobraniu programu Folder Actions for Windows oraz jego instalacji, uruchamiamy go klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na ikonie na pulpicie. Po uruchomieniu program chowa się do zasobnika systemowego. Aby uruchomić konfigurację, klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonce obok zegarka, a następnie wybieramy Change settings...

    Folder Actions for Windows

  2. W głównym oknie programu klikamy w symbol zielonego plusa, aby dodać nową akcję do wybranego folderu. Po chwili pojawi się okno, w którym wybieramy interesujący nas folder.

    Folder Actions for Windows

  3. Po wybraniu folderu, po prawej stronie okna pojawi się lista akcji, które możemy zastosować. Standardowo żadna akcja nie została wybrana – na potrzeby testu, zaznaczamy opcję „Show new file alert, copy, move files”, a następnie klikamy na Save.

    Folder Actions for Windows

  4. Od tego momentu, każdy plik, który zostanie skopiowany do wybranego folderu wywoła okno z komunikatem i pytaniem, czy chcemy zobaczyć nowy plik. Funkcja ta jest przydatna, gdy współdzielimy jeden folder w sieci domowej etc.

Funkcje konwersji plików

Funkcje konwersji plików są szczególnie przydatne wtedy, gdy nasz komputer pełni rolę domowego centrum rozrywki, a na dyskach przechowujemy ogromne ilości muzyki, filmów i zdjęć.

Jeśli wybierzemy funkcję konwersji plików graficznych dla wybranego folderu, każde zdjęcie wrzucone do tego folderu zostanie automatycznie przerobione na wybrany format (JPG, TIF, BMP, PNG lub GIF) z uwzględnieniem ustawień dotyczących poziomu kompresji, głębi kolorów etc. Możemy również ustawić domyślny obrót zdjęć oraz folder docelowy do zapisania.

Po wybraniu konwersji audio dla wybranego folderu, każdy plik muzyczny, który do niego trafi zostanie przerobiony na format MP3, AC3, FLAC, OGG lub WAV z uwzględnieniem ustawień jakości etc. Podobnie wygląda sprawa z konwersją plików wideo, które mogą być przerobione na format MP4, FLV, 3GP, AVI lub MPEG. W tym przypadku również możemy wybrać jakość pliku końcowego, jego lokalizację itp.

Folder Actions for Windows to bardzo ciekawe i niezwykle funkcjonalne narzędzie, za pomocą którego jesteśmy w stanie zautomatyzować wiele czynności, które do tej pory musieliśmy wykonywać ręcznie.