Fluoron Download

Wtyczka programu Adobe Photoshop umożliwiająca nadawanie obrazom cyfrowym całkowicie nowego i niepowtarzalnego wyrazu dzięki manipulacji kolorem nie zmieniając przy tym ogólnej kompozycji i zapewniając odwracalność procesu.