Google Browser Sync for Firefox Download

Darmowy dodatek dla przeglądarki Mozilla Firefox umożliwiający ciągłe synchronizowanie ustawień przeglądarki łącznie z zakładkami, plikami cookies oraz zachowanymi hasłami pomiędzy wybranymi komputerami. Umożliwia również odtwarzanie otwarcia okien i zakładek pomiędzy przeglądarkami i sesjami.