Auto MP3 Player Download

Nietypowy odtwarzacz plików muzycznych zapisanych w formacie MP3, program pozwala na wzbudzanie komputera ze stanu uśpienia i automatyczne odgrywanie dźwięków o określonej porze oraz na przeniesienie komputera w stan hibernacji w wybranym przez użytkownika czasie.