ABC Amber PocoMail Converter Download

Proste w obsłudze narzędzie które pozwoli na konwersję wiadomości poczty elektronicznej z programu PocoMail do formatów CHM, PDF, HTML, RTF, HLP, TXT Ansi, TXT Unicode, DOC, EML, DBF, XML, CSV, XLS, MCW, WPS, SAM, RFT, WS4, WS7, WRI. Ponadto pozwala na masową zmianę formatu plików, archiwizację wiadomości oraz na uruchomienie programu z linii komend.