ABC Amber Pegasus Converter Download

Aplikacja która pomoże nam na przeniesienie naszych wiadomości poczty elektronicznej z programu Pegasus do formatów CHM, PDF, HTML, RTF, HLP, TXT Ansi, TXT Unicode, DOC, EML, DBF, XML, CSV, XLS, MCW, WPS, SAM, RFT, WS4, WS7, WRI, ponadto pozwala na konwersję listy adresowej i zakładek do formatów RTF i HTML.